თუმანიშვილი დიმიტრი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1984 ნუგზარ ანდღულაძე, დიმიტრი თუმანიშვილი, თეიმურაზ საყვარელიძე - ბოლნისის სიონის საკითხისათვის 1984-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი