თოგოშვილი გიორგი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1964 გიორგი თოგოშვილი - ქართლის ბარში ოსთა ჩამოსახლების ისტორიიდან (XVIII საუკუნე) 1964-5 - მაცნე ტექსტი
1978 გიორგი თოგოშვილი - ალან-ოსები და ბიზანტია 1978-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი