თავად რაფიელ ერისთავს

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
თავად რაფიელ ერისთავს
ავტორი: სოსელო
იბერია. 1895. № 203


თავად რაფიელ ერისთავს


როს მშრომელ გლეხთა ვაებით
საბრალოდ აცრემლებული,
ზეცას შეჰკვნესდი, მგოსანო,
ერისთვის თავდადებული;

როს ერის კეთილდღეობით
საამოდ აღტაცებული,
სიმთ აჟღერებდი ტკბილ-ხმაზედ,
ვით ზეცით მოვლინებული;

როს დაჰგალობდი სამშობლოს,
ის იყო შენი ტრფიალი,
მისთვის გაჰქონდა შენს ჩანგსა
გულის წარმტაცი წკრიალი…

მაშინ, მგოსანო, ქართველი
თურმე ციურ ძეგლს გიგებდა
და წარსულ შრომას, ვაებას
აწყმოთი აგვირგვინებდა.

შენმა სიტყვებმა მის გულში
უკვე გაიდგა ფესვია,
მოიმკე, წმინდა მხცოვანო,
რაც სიყრმით დაგითესია;

ნამგლად იხმარე ერისგან
გრძნობით ჰაერში ძახილი:
„ვაშა, რაფიელ, გამრავლდეს
მამულში შენებრი შვილი!“


1895


PD-icon.svg This work is in the public domain in Russia according to article 1256 of the Civil Code of the Russian Federation.

It was published on territory of the Russian Empire (Russian Republic) except for territories of the Grand Duchy of Finland and Congress Poland before 7 November 1917 and wasn't re-published for 30 days following initial publications on the territory of Soviet Russia or any other states.

The Russian Federation (early RSFSR, Soviet Russia) is the historical heir but not legal successor of the Russian Empire.[1][2]


  1. Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Information about succession of the Russian Federation, legal continuity and repatriation (Russian)
  2. Legal Department of Federation Council of Russia. Commentaries to information from Ministry of Internal Affairs (Russian)

If applying, {{PD-Russia}} or {{PD-old}} should be used instead of this tag.

This work is in the public domain in the United States because it was published (or registered with the U.S. Copyright Office) before January 1, 1923.

Flag of Russia.svg