თაბუაშვილი აპოლონ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

შრომები[edit]

აპოლონ თაბუაშვილი - სტატისტიკური ცნობები 1794 წლის ხალხის აღწერის დავთრიდან[edit]

პუბლიკაციის თარიღი: 2012
კრებული:
ქართული წყაროთმცოდნეობა - XIII-XIV - თბილისი - 2012
რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/81504/1/Qartuli_Wkarotmcodneoba_2011-2012_N13-14.pdf