ზალდასტანიშვილი მარიამ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2012 მარიამ ზალდასტანიშვილი - კიდევ ერთხელ ათაბაგთა განკერძოების შესახებ 2012-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი