ვერის სასაფლაო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ვერის სასაფლაო
ავტორი: ალექსანდრე ორბელიანი
1848


წავა, წაიღებს სოფელი დროსა,
მზის ჩახლებს ზედა მიმომტირალსა,
იმის მზგავსვე დროს გადმოსცემს კაცზედ
კვალად ისევა დაუნდობელზედ,
მაშა სჯობს განცხრეს ამ საწყალო სული
იქ იმ სოფელში, აქ დატანჯული,
სადაც უკვდავი არს სიხარული,
ცას შიგნით ვრცელსა გაბრწყინვებული!...

1848–სა წელსა..