ვაჩნაძე დინარა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1989 დინარა ვაჩნაძე - ეპისკოპოსის სასახლე ნეკრესში 1989-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1991 დინარა ვაჩნაძე - სასახლეები ჭერემში და ბოჭორმაში 1991-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი