ვარდი (სოლომონ რაზმაძე)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ვარდი
ავტორი: სოლომონ რაზმაძე


მოაელვარებს ბუნებას მზე რა,
მაშინ მიამის მე შენი მზერა,
იადონისა, ჰოი მიჯნურო,
შენს სიახლოვეს სხვა რა ვისურვო.
მომენიავა სიო ცხოველი,
მან განმიოტა ურვა ყოველი,
მაპკურა გულსა სიამის ნამი
და გადამბანა კაეშნის ლამი.