ენიკოლოფოვი ივანე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Wikipedia-logo-v2.svg

ივანე კონსტანტინეს ძე ენიკოლოფაშვილი (ენიკოლოფოვი) (1888-1975)

ლოგო.png

ბიოგრაფიული ცნობები

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1942 Две записки царевича Давида "О лучшем устройстве Грузии" - Подготовил к печати И. К. Ениколопов 1942 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი I ტექსტი
1951 И. Ениколопов - Царевич Давид о Рейнегсе 1951 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 29 ტექსტი