ევდოშვილი თინათინ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2006 თინათინ ევდოშვილი - სომხური წყაროები თემურ-ლენგის საქართველოში ლაშქრობის შესახებ 2006 - ევდოშვილი თინათინ - სომხური წყაროები თემურ-ლენგის საქართველოში ლაშქრობის შესახებ დისერტაცია

დანართი
ავტორეფერატი