დუნდუა ნუგზარ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1980 ნუგზარ დუნდუა - როსტომ მეფის ორენოვანი (ქართულ-სპარსული) ჰოქმები 1980-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 ნუგზარ დუნდუა - ორენოვანი (ქართულ-სპარსული) სიგელების სამეფო ბეჭდები 1986-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი