დუნდუა გიორგი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1976 გიორგი დუნდუა - ე.წ. ქართულ-სასანური მონეტების პრობლემა და ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის საკითხები 1976-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1976 გიორგი დუნდუა - ე.წ. ქართულ-სასანური მონეტების პრობლემა და ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის საკითხები - II 1976-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი