დევდარიანი ფლერ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1978 ფლერ დევდარიანი - Иллюстрации мастера Саба в Анчисхатском Гулани и связь их с группой памятников монументальной и миниатурной живописи второй половины XVII в. 1978-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი