და იმედები მიღორძინდება

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
მთვარეს
ავტორი: სოსელო
იბერია. 1895. № 234


და იმედები მიღორძინდება


როდესაც ბადრად მნათობი მთვარე
ცის კამარაზედ გადაცურდება
და მისი შუქი, გაბრწყინვებული,
ლურჯ ჰორიზონტზედ შეთამაშდება;

5 ოდეს ბულბულის სტვენა-სიმღერა
ჰაერში ნაზად გაიწკრიალებს,
როს სალამურის სულის კვეთება
მთისა მწვერვალზედ შეისრიალებს;

10 ოდეს მთის წყარო, შეჩერებული,
კვლავ გზას გააპობს, გადიჩხრიალებს
და ტყე, ნიავით გაღვიძებული
შეიშმუშნება, გაიშრიალებს;

15 ოდეს მტრისაგან გადახვეწილი
კვლავ ეღირსება თვის ჩაგრულ მხარეს
და როს სნეული, შუქს მოკლებული,
კვლავ დაინახავს მზესა და მთვარეს,

20 მაშინ მეც, ჩაგრულს, სევდისა ნისლი
თავიდან მწყდება, მყისვე მშორდება
და იმედები კეთილდღეობის
უბედურს გულში მიღორძინდება!

25 და ამ იმედით გატაცებულსა
სული მიხარის, მშვიდად ძგერს გული:
ნუთუ წრფელია იმედი ესე,
ჩემდა იმა დროს მოვლინებული?!


1895


PD-icon.svg This work is in the public domain in Russia according to article 1256 of the Civil Code of the Russian Federation.

It was published on territory of the Russian Empire (Russian Republic) except for territories of the Grand Duchy of Finland and Congress Poland before 7 November 1917 and wasn't re-published for 30 days following initial publications on the territory of Soviet Russia or any other states.

The Russian Federation (early RSFSR, Soviet Russia) is the historical heir but not legal successor of the Russian Empire.[1][2]


  1. Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Information about succession of the Russian Federation, legal continuity and repatriation (Russian)
  2. Legal Department of Federation Council of Russia. Commentaries to information from Ministry of Internal Affairs (Russian)

If applying, {{PD-Russia}} or {{PD-old}} should be used instead of this tag.

This work is in the public domain in the United States because it was published (or registered with the U.S. Copyright Office) before January 1, 1923.

Flag of Russia.svg