დარჩიაშვილი შანშე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1982 შანშე დარჩიაშვილი - სომხური ლაპიდარული წარწერები და "მატიანე ქართლისას" ერთი ცნობა 1982 - თსუ შრომები - ტ.227 ტექსტი