დავლიანიძე ლიანა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1971 ლიანა დავლიანიძე - ფავსტოს ბუზანდის ერთი ცნობის გამო 1971-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1971 ლიანა დავლიანიძე - ზაქარია აქულისელის ცნობები საქართველოს შესახებ 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -
1974 ლიანა დავლიანიძე - დავით V სომხურ საისტორიო მწერლობაში 1974-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1983 ლიანა დავლიანიძე - ზოგიერთი მომენტი იოსებ არღუთინსკის მოღვაწეობიდან 1983-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 ლიანა დავლიანიძე - კირაკოს განძაკეცის თხზულების ილიასეული ქართული თარგმანი 1987-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 ლიანა დავლიანიძე - ზაქარია კანაკერცის ზოგიერთი ცნობა საქართველოს შესახებ 1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII -