დავითაშვილი სოფიო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2012 ათონის ივერიის ღვთისმშობლის ხატის საჩრდილობელი კარავი 2012 - საისტორიო კრებული - II ტექსტი