გუთნის დედა

From Wikisource
Jump to: navigation, search

თქვენ მოხვდით მრავალმნიშვნელობის გვერდზე. ქვემოთ წარმოდგენილია თქვენი მოთხოვნის სავარაუდო ვარიანტები:

მრავალმნიშვნელობ
გუთნის დედაილია ჭავჭავაძის ლექსი
გუთნის დედაალექსანდრე ჭავჭავაძის ლექსი