გუგუშვილი პაატა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Wikipedia-logo-v2.svg

გუგუშვილი პაატა ბესარიონის ძე გუგუშვილი (1905-1987)

ლოგო.png

ბიოგრაფიული ცნობები

აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის შესახებ

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1937 პაატა გუგუშვილი - ქართული საბაჟო ტარიფი 1937 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი IV ტექსტი
1938 პაატა გუგუშვილი - მანუფაქტურული წარმოების ისტორიისათვის ა/კავკასიაში 1938 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი III ტექსტი
1938 პაატა გუგუშვილი - შინამრეწველობა ა/კავკასიაში 1938 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი III ტექსტი
1938 პაატა გუგუშვილი - "საქართველოს ძველთაგან და ჩვეულებითად ქართველ მეფეთა დროთა შემოღებულნი ჰსჯულნი" 1938 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი III ტექსტი