გორდეზიანი ლევან

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1984 ლევან გორდეზიანი - "განგება დარბაზობისა" როგორც საისტორიო წყარო 1984-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი