გონიკიშვილი მიხეილ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1962 მიხეილ გონიკიშვილი - შენიშვნები იმერეთის სამეფოს გაუქმების შესახებ 1962 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 34 ტექსტი
1964 მიხეილ გონიკიშვილი - იმერეთის სამეფოს გაუქმების საკითხისათვის 1964-1 - მაცნე ტექსტი
1970 მიხეილ გონიკიშვილი - ნიკოლოზ იმერეტინსკის "БАГРАТИДЫ В РОССИИ" 1970 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი I -