გობეჯიშვილი მერი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1971 М.Г. Гобеджишвили - Сведения Сехниа Зхеидзе о Кандахаре 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -