გიუნაშვილი ჯემშიდ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1971 Дж.Ш. Гиунашвили - К толкованию термина "Bīstgānī" 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -
1976 მიხეილ სვანიძე, ჯემშიდ გიუნაშვილი - შაჰ-აბასი (ისტორიული დოკუმენტებისა და მიმოწერის კრებული), გამოსცა დოქტორ აბდოლჰოსეინ ნავაიმ, ტ.I,II, თეირანი, 1973 წ., 1974 წ. (რეცენზია) 1976-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი