გვინჩიძე ოთარ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1967 ოთარ გვინჩიძე - პეტრე პირველის პრუტის ლაშქრობა და ანთიმ ივერიელი 1967-2 - მაცნე ტექსტი