გვასალია ჯონდო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1972 ჯონდო გვასალია - საქართველოს სამხედრო გზის ისტორიისათვის 1972-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1976 ჯონდო გვასალია - შიდა ქართლის ისტორიული გეოგრაფიიისათვის 1976-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 ჯონდო გვასალია - კახეთის ქალაქების ისტორიული გეოგრაფიისათვის (ყარაღაჯი, სიღნაღი) 1986-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 ჯონდო გვასალია - Территория Грузии на европейских картах турецкой империи XVII века 1987-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1988 ჯონდო გვასალია - ქართლის ხეობათა შედარებითი შესწავლისათვის ("ქსნური ფენომენი") 1988-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1989 ჯონდო გვასალია - არაგვის ხეობის ისტორიისათვის 1989-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი