გელაშვილი გია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1960 გია გელაშვილი - სუმბატ დავითის-ძე და "მატიანე ქართლისა" 1960 - თსუ შრომები - ტ.87 ტექსტი
1962 იოჰან გიულდენშტედტი - "მოგზაურობა საქართველოში" - გერმანული ტექსტი ქართული თარგმანითურთ გამოსცა და გამოკვლევა დაურთო გ. გელაშვილმა 1962 - გიულდენშტედტი - "მოგზაურობა საქართველოში"- ტ. I ტექსტი
1964 იოჰან გიულდენშტედტი - "მოგზაურობა საქართველოში" - გერმანული ტექსტი ქართული თარგმანითურთ გამოსცა და გამოკვლევა დაურთო გ. გელაშვილმა - ტომი II 1964 - გიულდენშტედტი - "მოგზაურობა საქართველოში"- ტ. II ტექსტი
2011 აუგუსტ ჰაქსტჰაუზენი საქართველოს შესახებ: XIX საუკუნის პირველი ნახევარი - გერმანულიდან თარგმნა, შესავალი, კომენტარები და საძიებლები დაურთო გია გელაშვილმა 2011 - აუგუსტ ჰაქსტჰაუზენი საქართველოს შესახებ ტექსტი