გეგელაშვილი ნანა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1991 ნანა გეგელიშვილი - მეფე არჩილ II როგორც რუსეთის დიდი ფეოდალი 1991-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1992 ნანა გეგელიშვილი - არჩილ II-ის ბრძოლა იმერეთის ტახტისათვის XVII 80-90-იან წლებში, მისი პირველი მარცხი და შვილების რუსეთში დაბრუნება 1992-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი