გაფრინდაშვილი გივი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1961 გივი გაფრინდაშვილი - ლეონტი მროველის 1066 წ. სამშენებლო წარწერა თრეხვის ქვაბებიდან 1961-1 - მაცნე ტექსტი
1976 გივი გაფრინდაშვილი - 1089 წლის წარწერა მიწისძვრის შესახებ გარეჯის წამებულის უდაბნოს "ხარიტონის ქუაბიდან" 1976-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი