გაფრინდაშვილი ბესიკ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2012 ბესიკ გაფრინდაშვილი - ნიკორწმინდის საეპიკოპოსოს ისტორიიდან 2012-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2013 ბესიკ გაფრინდაშვილი - რაჭა-იმერეთის საეპისკოპოსოების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა 2013-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2014 ბესიკ გაფრინდაშვილი - რაჭა–იმერეთის საეპისკოპოსოები. (გელათი, ხონი, ნიკორწმინდა) 1529-1820 წწ. (დისერტაცია) ბ. გაფრინდაშვილი - საეპისკოპოსოები - დისერტაცია -
2014 ბესიკ გაფრინდაშვილი - რაჭა–იმერეთის საეპისკოპოსოები. (გელათი, ხონი, ნიკორწმინდა) 1529-1820 წწ. (ავტორეფერატი) ბ. გაფრინდაშვილი - საეპისკოპოსოები - ავტორეფერატი -
2015 ბესიკ გაფრინდაშვილი - რაჭა–იმერეთის საეპისკოპოსოები. (გელათი, ხონი, ნიკორწმინდა) 1529-1820 წწ. 2015 - გაფრინდაშვილი ბესიკ - რაჭა-იმერეთის საეპისკოპოსოები ტექსტი