გამსახურდია სვიმონ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1961 სვიმონ გამსახურდია - საზოგადოებრივ-ისტორიული აზროვნების განვითარება XI საუკუნის საქართველოში 1961-1 - მაცნე ტექსტი