გამსახურდია თამარ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1966 თამარ გამსახურდია - IV-VI სს. ქართლის ქალაქების ისტორიიდან 1966-3 - მაცნე ტექსტი
1970 თამარ გამსახურდია - პიტიახშის ინსტიტუტის საკითხისათვის 1970-6 - მაცნე ტექსტი