გამახარია ჯემალ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2012 გაბრიელ გეგენავას, ფედოტ ელჩინისა და პავლე ზახარიევის ელჩობათა მასალები 1636–1640 წლები - გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა, კომენტარები, საძიებლები და კალენდარი დაურთო ჯემალ გამახარიამ 2014 - გეგენავას, ელჩინის და ზახარიევის ელჩობა ტექსტი