გაზაფხული

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

თქვენ მოხვდით მრავალმნიშვნელობის გვერდზე. ქვემოთ წარმოდგენილია თქვენი მოთხოვნის სავარაუდო ვარიანტები:

მრავალმნიშვნელობ
გაზაფხული - ილია ჭავჭავაძის ლექსი

გაზაფხული - აკაკი წერეთლის ლექსი
გაზაფხული - ვაჟა-ფშაველას ლექსი
გაზაფხული - ვაჟა-ფშაველას ლექსი
გაზაფხული - გრიგოლ ორბელიანის ლექსი
გაზაფხული - თედო რაზიკაშვილის მოთხრობა
გაზაფხული - ნიკოლოზ რაზიკაშვილის ლექსი