გაბიძაშვილი ენრიკო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1971 ენრიკო გაბიძაშვილი - რომანოზ ერისთავი და მისი უცნობი თხზულება 1973 - მრავალთავი - ტომი II ტექსტი
1992 ენრიკო გაბიძაშვილი - ორიგინალური ჰაგიოგრაფიული მწერლობის ზოგიერთი საკითხი 1992 - მრავალთავი - ტომი XVII ტექსტი