ბრაგვაძე ზურაბ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1992 ზურაბ ბრაგვაძე - სტრაბონის ერთი ცნობის გაგებისათვის 1992-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1993 ზურაბ ბრაგვაძე - ლეონტი მროველი და ელინისტური ხანის კოლხეთ-იბერიის ისტორიის საკითხები 1993-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2013 ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი - ავტორები: გელა გამყრელიძე, დავით მინდორაშვილი, ზურაბ ბრაგვაძე, მარინე კვაჭაძე 2013 - ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი ტექსტი