ბოხოჩაძე ალექსი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1977 ალექსი ბოხოჩაძე - მასალები მცხეთის რაიონის არქეოლოგიური რუკისათვის 1977-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი