ბოჭორიძე გიორგი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1925 გიორგი ბოჭორიძე - ორი ფიქალწერილი 1925 - საისტორიო მოამბე - I ტექსტი
1925 გიორგი ბოჭორიძე - ფურცელაანთეული ქრონიკა 1925 - საისტორიო მოამბე - I ტექსტი
1926 გიორგი ბოჭორიძე - ძველი ქართული საბუთები და ხელნაწერი წიგნები 1926 - საქართველოს არქივი - I წიგნი
1933 გიორგი ბოჭორიძე - რაჭის ისტორიული ძეგლები (II) 1933 - საქართველოს მუზეუმის მოამბე - ტომი VII ტექსტი
1995 გიორგი ბოჭორიძე - იმერეთის ისტორიული ძეგლები 1995 - გ. ბოჭორიძე - იმერეთი ტექსტი