ბორჯი რტინელი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
ბორჯი რტინელი
by გურამ ჯიქია
გაზეთი "ილორი" 15 -22 სექტემბერი 2015წ.ხ.5

ბორჯი რტინელი
ბორჯი ვეგიჩემინე დო დუც ეიშკვანც
გერტებუნი.
თელ ქიანა მის უძირუ,ართი მითინც
გეტებული.
დასაბაღუ სორე რინა, ორძღაფალი
დო გეტებული?
შურს გოლებუ, ვართ იგინა, დღა
დელიებ-გეთებუნი.
ვართი ეშე ელანჭუქუ, ვემიდგინე
ჩართი-კიბე;
ბგინაფულენთ, ამარ ვორწყეთ,ნიტე
სოთინ განმიკერდენ,
ის ვაუღუ ვართ დაჭყაფუ, ოთებუ
დო ვართი კიდე,,,
ვაგაჭოფე, ვაგახვილე, ხე დო თოლი
ვამიკიდე.
ღორონთიში კანონი რე; მუჟამს ბორჯი გერტებუნი,
მუჭოთ მაჭირხოლიში ბუდე გერანზოთონს მეტებული,
გვალო თეში,უხანდებო კვინჩას აფუ
გეტებული.
მონდა სხული ღეჯიში რე დო კატუში ჩხე ყებური.
ვააფე დო ვართი ი ჸი კოჩი ფარაში
კეთებული;
ვარძღელედო ვართი ირძღუდა სარქათი თუ ჩხე გური.
ოქროშ ტახტი რგილი ორე,ვაგიტიბე
თეთ ჸებური.
სოდეთ ჯგირიში ოთებუ რენ, დოთიჭყაფუ თექ თეფური.
თი ქიანას ვამიჩქუდო კოც ღეჯალა
თაქ ალარე;
მეტი ბორჯიც გოთიარზუ მიდგა
ტვინით ქაქალა რენ;
თი ღვენა დო უღვენობა მინ რზენი
დო ფაფალა რე;
მიდგას თენა ოსვენუნი ღორონთ
ონწუ მაფალარებს.
კოჩანიერი კოჩი ორე; კოჩი სვენათ
მოკებული,
გარული დო ნოტყელი რე კოჩი
სვინდისი მოკრებული.