ბერიძე თეიმურაზ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1970 თეიმურაზ ბერიძე - ვახუშტის "იშიტუტრუქის" ადგილის მისანიშნებლად 1970-5 - მაცნე ტექსტი