ბერაძე ირაკლი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1960 ირაკლი ბერაძე - საქართველოსთან ჯვაროსნების ურთიერთობის საკითხისათვის 1960 - თსუ შრომები - ტ.87 ტექსტი
1965 ირაკლი ბერაძე - ჯვაროსნულ ლაშქრობასა და ანტიოსმალურ კოალიციებში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ 1965-4 - მაცნე ტექსტი