ბეპიევა ნაირა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1976 ნაირა ბეპიევა - მირიან და გრიგოლ ბაგრატიონები რუსეთში 1976 - თსუ შრომები - ტ.177 ტექსტი
1983 ნაირა ბეპიევა - მირიან ბაგრატიონი და დავით გურამიშვილის "დავითიანი" 1983 - თსუ შრომები - ტ.237 ტექსტი