ბარდაველიძე ვერა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1971 ვერა ბარდაველიძე - მთისა და ბარის მოსახლეობის ურთიერთობის ისტორიიდან საქართველოში 1971-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი