ბარამია ლიდა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ლოგო.png

ბიოგრაფიული ცნობები

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1951 ლ. ბარამია - 1832 წლის შეთქმულების შესახებ საქართველოში 1951 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 29 ტექსტი