ბაკე-გრამონი ჟან-ლუი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1978 ჟან-ლუი ბაკე-გრამონი - ოსმალები და საქართველო XVI საუკუნის პირველ მეოთხედში 1978-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი