ახვლედიანი გივი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1984 გივი ახვლედიანი - ერთი ფოლკლორული მოტივი ფარსადან გორგიჯანიძის "საქართველოს ცხოვრებაში" 1984-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი