ახალაია ტარასი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1991 ტარასი ახალაია - ქართლის (იბერთა) მეფის შემდგომ მეორე პირის ინსტიტუტის სოციალური ისტორია 1991-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1992 ტარასი ახალაია - მოლაშქრე XI-XIV საუკუნეების საქართველოში 1992-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი