აფხაზავა ნოე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1991 ნოე აფხაზავა - ალანები და საქართველო 1991-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1991 ნოე აფხაზავა - ალანები და საქართველო - 2 1991-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი