აფრასიძე გიორგი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1993 გიორგი აფრასიძე - ქალაქი და მისი "ქუეყანა" შუა საუკუნეების საქართველოში 1993-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი