არჯევანიძე ივანე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1946 არჯევანიძე ივანე - იოსებ წილოსნის (ალი-ამედი-ეფენდის) საბიოგრაფიო მასალა 1946 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი I ტექსტი