ანთაძე მარიამ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1982 მარიამ ანთაძე - საქართველოსა და თურქეთის ურთიერთობა XV-XVIII საუკუნეებში ნუმიზმატიკური მასალის მიხედვით 1982 - მ. ანთაძე - საქართველოსა და თურქეთის ურთიერთობა XV-XVIII საუკუნეებში -